adibus Operation

Er den daglige – 24/7/365 – drift af en operatørs bus, letbane og tog flåde 

 

Den daglige drift udføres på adibus Live platformen - hvor hoved-HMI er Live-kortet, hvor alle operatørens busser, letbane og tog vises i realtid.

 

Busser, letbane og tog vises i forskellige farver - grøn, gul og rød, hvilket indikerer om den er efter planen, forsinket eller forud for tidsplanen.

 

Operatøren kan nemt tage et realtidsbillede af en bus, letbane eller tog ved at klikke på ikon på kortet – og derefter vise:

  • Linje, rute og status
  • Liste over allerede besøgte stop med tidsstempel – og ETA over næste/resterende stop 
  • Tidsafvigelse, hvis den er bagud/forud for tidsplanen i sekunder/minutter 
  • Hastighed og kurs
  • Brændstof- eller strømforbrug
  • Antal passagerer i realtid – og passagerbelastning i forhold til maksimalt tilladte passagerer 

     

Alarmhåndtering

Der er flere parametre, der automatisk overvåges for at udløse alarmer, og manuel alarm udløses af føreren. 

 

Nødalarm  

Føreren kan udløse en nødalarm ved at trykke på en knap i nærheden af ​​føreren. Dette vil generere en hørbar alarm ved adibus Live kontrolcenteret og også starte en live videostream fra bussen med tovejslyd – så operatøren kan se og høre hændelsen og kan kommunikere med chaufføren via VoIP-forbindelsen. Videooptagelserne fra hændelsen vil indeholde video 5-10 sekunder før alarmen blev igangsat – for at se optakten til hændelsen. Andre parametre til at starte alarmen kan være en pludselig deacceleration (50-0) på et sekund.     

 

Smart El bus kørsel

adibus Live overvåger et elektrisk køretøjs SOC – og udløser en alarm til chaufføren og operatøren, når det er tydeligt, at bussen ikke kan gennemføre sin rute (blokering). Operatøren vil derefter planlægge et erstatningskøretøj og arrangere udskiftningsstedet med føreren.

 

Tilpassede alarmer

Operatøren kan tilpasse, hvilken parameter der overvåges i bussen, letbane eller toget, som udløser en alarm. Dette kan variere fra enhver telemetri, der kommer fra bussen - eller enhver begivenhed, han ønsker at overvåge.

 

 

Lukket

Læs mere...

Andre operationelle funktioner

adibus Call – Stemmeopkald (VoIP) mellem betjeningscenter og chauffør. Opkald indledes altid af operatøren - men kan rekvireres af chaufføren.

 

Manuel tilsidesættelse af f.eks. destinationsskilte for køretøjer - manuel ind- og afmelding af køretøjer, arrangere erstatningskøretøjer.

 

Historiske data fra hvert køretøj gemmes i 3 år.    

 

Lukket

Læs mere...