Produkter

adibus levere løsninger, der forbedrer rejseoplevelsen for passagerer såvel som at tilbyde transportoperatører og transportudbydere fordele på et økonomisk fordelagtigt grundlag.
Se vores produkter herunder

Real Tid

Realtid er kerneelementet i effektiv styring af passagertransport. Giver trafikselskab og operatør Realtidsopdateret køretøjsplacering. Kræver GPS, chafførterminal og mobilnetværk.

 

Læs mere

Passager Informations System 
/ Infotainment

Information til passagerer. Køreplan, næste stop, skiftemuligheder, nyheder, vejr, reklame osv.

 

Læs mere

Næste Stop Annoncering

Udfra køreplaner og præcis GPS-positionering vil adibusLive annoncerer næste stop gennem forud indspillet lydfiler.

 

Læs mere

Infoskærme

Visning af ankomst- og afgangstider med Realtids opdateringer af eventuelle afvigelser.

 

 

 

Læs mere

Automatic Passager Tælling

APC – Automatisk passagertælling – ved hjælp af 3D-kamerateknologi med 99 % nøjagtighed. Publicer passagerbelastning i realtid.

Læs mere

Lane Management

Effektiv og automatisk pladsstyring på mindre stationer med et begrænset antal baner for at imødekomme et stort antal ankomster og afgange.

 

Læs mere

Destinations Skilte  

Når chaufføren har logget ind på adibus Backend - adibus Live - overtages kontrollen over destinationsskilte via de forud indlæste køreplaner. Når føreren har logget ind, skal føreren kun fokusere på at køre bussen.

 

 

Læs mere

Wi-Fi

Giver internetadgang til passagerer via Wi-Fi. 

 

Læs mere

Info App

Passager-app til smartphone, der viser ankomsttider i realtid baseret på præcis GPS-positionering, forudindlæste køreplaner, der holder passagererne fuldt opdateret til enhver tid. Identiske oplysninger kan vises på en webside.  

 

Læs mere

Smart Drive

SmartDrive er en ny funktion relateret til elbusser, der overvåger kørselsadfærd i realtid, mens en bus kører en rute. Dette er erstatningen for det gamle ECO drive, der var relateret til kørselsadfærden for dieselbusser.       

 

Læs mere

Indvendig Overvågning 

Optaget videoovervågning med interne og eksterne kameraer.     

 

Læs mere

Charge Plan

Er et værktøj for operatører til at optimere opladningen af ​ elektriske køretøjer. 

 

Læs mere

Optimering

Består af værktøjer til at optimere planlægning og drift af busser, letbane og tog.

 

Læs mere

Planlægning

Planlægningsværktøjet er en del af adibus Live platformen og omtales som adibus Daily.    

 

Læs mere

Operation

Er den daglige – 24/7/365 – drift af en operatørs bus, letbane og tog flåde.

 

 

Læs mere

Signal Prioritet

Trafiklysmodulet hjælper bussen med at få "grøn bølge", når den passerer lyskryds. 

 

Læs mere

Opkald/VOIP

Chaufføren kan via chaufførterminalen kommunikere med driftscenteret. Med VOIP undgår operatøren behov for mobiltelefoner, radio osv. 

 

 

Læs mere

Chauffør Terminal

Bruges til at chaufføren kan tjekke ind i køretøjet. Giver chaufføren vital information om ruten, føreradfærd og passagerbelastning osv.  

 

 

Læs mere

Automatisk Hastigheds-
begrænsning (ASL)

adibus ASL giver dig mulighed for at oprette geofencerede zoner med visse hastighedsbegrænsninger f.eks. 30 km/t i skolens områder.

 

Læs mere

Chauffør App

Chaufførens daglige arbejdsplan på mobil app. Altid opdateret med opgaver, hvilket køretøj han skal køre og hvornår, og hvilke ruter.    

Læs mere