SPÆNDENDE NYHEDER OG CASES

EU opstrammer CO2-standarder for tunge køretøjer – ChargePlan hjælper på vej

D. 13. maj 2024 vedtog Europa-Parlamentet nye emissionsstandarder for tunge køretøjer. De opdaterede regler vil yderligere reducere CO2-emissioner fra vejtransport og vil indføre nye fremtidige mål.

De nye regler fastholder det nuværende 2025-mål, der i øjeblikket er fastsat på en emissionsreduktion på 15 % for tunge lastbiler på over 16 ton. I overensstemmelse med EU's klimamål for 2030 og derefter fastsætter forordningen yderligere følgende nye mål:

 

  • En emissionsreduktion på 45 % fra 2030 (øget fra 30 %)
  • En emissionsreduktion på 65 % fra 2035
  • En emissionsreduktion på 90 % fra 2040

Disse mål vil gælde for mellemstore lastbiler, tunge lastbiler på over 7,5 t og rutebiler (samt bybusser) samt tilsvarende erhvervskøretøjer fra 2035 og fremefter. De nye regler indfører et mål på 100 % nulemission for nye bybusser senest i 2035 med et mellemliggende mål på 90 % for denne kategori senest i 2030.

 

Intelligent opladning af køretøjer kan betydeligt nedbringe CO2-udledningen

Det er ikke kun selve omlægningen af køretøjer fra fossile brændstoffer til elektricitet, der gør en forskel i nedbringelsen af CO2. Elektricitet er desværre ikke altid grøn. Flytning af el-opladning fra tidspunkter med høj belastning til tidspunkter med lav belastning kan have en markant indvirkning på CO2-udslippet. Den præcise mængde CO2, man kan spare, afhænger dog af flere faktorer, herunder energikildernes sammensætning i elnettet og effektiviteten af elsystemet.

 

Her er en overordnet gennemgang af de centrale aspekter:

  • Energikildernes sammensætning: Under perioder med lav belastning anvendes ofte mere energi fra vedvarende kilder som vind og sol, da efterspørgslen på energi fra fossile brændstoffer falder. I perioder med høj belastning kan elnettet derimod være mere afhængig af fossile brændstoffer, som frigiver mere CO2 ved forbrænding.
  • Reduceret spidsbelastning: Ved at undgå opladning under spidsbelastningsperioder kan man reducere behovet for at starte ekstra kraftværker, der ofte kører på mere CO2-intensive energikilder som kul eller gas.
  • Energieffektivitet: Systemets overordnede effektivitet kan også forbedres, når belastningen fordeles mere jævnt over døgnet. Dette kan reducere de samlede CO2-udledninger, da mindre energi går tabt i transmission og distribution.

For at estimere, hvor meget CO2 der kan spares ved at flytte opladningen, er det vigtigt at kende den specifikke energimiks og belastningsprofilen på det pågældende elnet. Med ChargePlan kan vi automatisere din opladning, så opladningen foretages, når strømmen er "grønnest", og samtidig give dig markante besparelser. Altså et rent win-win for både din økonomi og miljøet.

Med ChargePlan får du fuldt overblik over din opladning samt dine økonomiske og CO2-mæssige besparelser. ChargePlan er totalt uafhængig af hvilken udbyder du bruger af ladesystemer.

 

Er du nysgerrig for at høre, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at spare penge og bidrage til nedbringelse af CO2? Så kontakt Svend Aage Færch Nielsen på tlf. +45 22 68 34 26 eller via e-mail: sfn@charge-plan.comSe vores nyhedsarkiv