DK   UK   DE      

Ændring af logningsbekendtgørelsen og betydningen for gratis internet

8. september 2014
Del denne nyhed:

Af Chefkonsulent Mikael Laustsen
Logningsbekendtgørelsen definerer hvilke data der skal registreres når man udbyder en Internetforbindelse til passagerne og den er for fornyligt blevet ændret. Det har desværre medført at flere fejlagtigt tror den er helt ophævet. Det vil jeg gerne forsøge at kaste lidt lys over.

Logningsbekendtgørelsen hvis fulde titel er "Bekendtgørelse om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik" er en bekendtgørelse, der påbyder udbydere af internetservices at registrere en række data når en kunde benytter sig af deres forbindelse.

Når f.eks. operatører og/eller Trafikselskaber tilbyder gratis internet til deres kunder vil de, afhængig af hvordan løsningen og aftalen skrues sammen, komme til at fungere som udbyder af en internet forbindelse.
Det vil bl.a. være tilfældet hvis et Trafikselskab eller operatør selv indkøber det tekniske udstyr og administrerer distributionen af dataforbindelsen. Også selvom der teknisk set står en teleudbyder bag i form af et simkort. I det tilfælde vil man altså være underlagt nogle af de samme krav i logningsbekendtgørelsen som en teleudbyder.

Bekendtgørelsen blev som sagt for nyligt ændret med ikrafttræden den 22. juni 2014 og er altså stadig gældende men er blot blevet gjort en anelse lempeligere. Specielt set med teleoperatørernes øjne der har brugt en del ressourcer på at registrere data.

Ændringerne består i at man har ophævet kravet om sessionslogning ifb. med kundernes brug af internetforbindelse dvs. IP adresse, Port numre og Transport protokol.

Alle øvrige regler er forsat gældende herunder brugerens identitet (MAC adresse, et unikt id på brugerens enhed), start og slut på brugen af kommunikationen mv.

Så alt i alt kan man sige registreringen er blevet lempeligere – men man kan altså ikke køre totalt uden logning som udbyder af en internetforbindelse.

Hvad betyder det for Trafikselskabet/operatøren?
Ikke andet end at man fortsat skal være opmærksom på om det udstyr man enten selv køber og drifter eller den leverandør man benytter kan overholde gældende regler vedr. registrering af data. Er man i tvivl om hvilke krav man skal stille overfor sin leverandør kan man blot henvise til bekendtgørelsen. Du kan finde den oprindelige samt ændringerne via nedenstående adresser. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163971
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=2445

Samarbejdspartnere:

Acceptere cookies fra denne side

Dette websted bruger cookies til at spore din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet.
Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger for din browser.