DK   UK   DE      

adibus tilbyder passagertællingsystem

De overordnede elementer i adibusCount

  1. Rapporterings- og analyseringsværktøj
  2. Central server hos adibus
  3. Kommuniktion via mobilnettet
  4. Kamerabaseret tællesystem
  5. GPS-modul

Med adibusCount fås et optimalt og nøjagtigt overblik over antallet af af- og påstigninger. Slut med manuelle og sporadiske optællinger.

Med adibusCount kan der hentes statiske data når det ønskes.

Data kan udsøges, kombineres og sorteres efter ønske:
• Visning baseret på perioder
• Visning baseret på ruter
• Visuel visning af antallet af af- og påstigninger på kort.Eksempel på dataudtræk fra systemet. Data kan udtrækkes ved angivelse af perioder og helt ned på stoppestedsniveau.
Data kan eksporteres til eks. excel.

Samarbejdspartnere: